DYREKCJA    Dyrektor szko造
mgr Marek Zieli雟ki
Dyrektor Szko造
 
 
Wicedyrektor szko造                                      Wicedyrektor szko造 Wicedyrektor szko造
mgr Jan Drochli雟ki                                    mgr Janina Piekielnik
Wicedyrektor Szko造                                Wicedyrektor Szko造
mgr Piotr Ziuziakowski
 Wicedyrektor Szko造
'); } include("prawa.wer"); >;