Oficjalna strona Zespołu Szkół‚ Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie
Drukuj Dodaj do ulubionych Ustaw jako stronę startową 30 paĽdziernik Zenobii, Przemysława i Edmunda 

Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią służącą realizacji:

  • potrzeb i zainteresowań uczniów,
  • zadań dydaktyczno wychowawczych szkoły,
  • doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli.

Czytelnia

Biblioteka liczy obecnie 15486 woluminów. W czytelni uczniowie korzystaj± ze wszystkich rodzajów encyklopedii, słowników, literatury popularnonaukowej i czasopism. Biblioteka udostępnia również zbiory audiowizualne. Służy porad± i pomoc± w doborze odpowiedniej literatury nie tylko na zajęcia lekcyjne, ale również na konkursy, olimpiady przedmiotowe, prezentacje maturalne z języka polskiego.

W bibliotece realizowany jest program edukacji czytelniczej i medialnej. Biblioteka dba o rozwój kultury czytelniczej i medialnej uczniów w toku pracy indywidualnej i grupowej. Angażuj±c uczniów do organizowania wystaw i udziału w konkursach pobudza ich do działań twórczych.

Uczniowie ze Szkolnego Koła Przyjaciół Biblioteki pod kierunkiem nauczycieli bibliotekarzy przygotowali kilkanascie gazetek rocznicowych i okolicznosciowych, m.in. z okazji Roku Janusza Korczaka, Miesi±ca Bibliotek Szkolnych, Roku Józefa Ignacego Kraszewskiego, Roku Powstania Styczniowego, Tygodnia Bezpiecznego Internetu, Roku Żołnierzy Wyklętych, Swiatowego Dnia Ksi±żki i Praw Autorskich. Z tych i innych okazji zorganizowano też szereg ciekawych imprez i akcji. Na szczególn± uwagę zasługuje akcja, firmowana przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, "Poczytaj mi, przyjacielu". Nasze uczennice już kolejny rok odwiedzaj± opoczyńskie przedszkola, gdzie czytaj±, przeprowadzaj± konkursy, gry i zabawy dla maluchów.

W bibliotece przeprowadzono również kilka konkursów:

v     Konkurs dla klas pierwszych - Stanisław Staszic na tle swojej epoki

v     Powiatowe konkursy plastyczne „Barwy jesieni”, „Wielkanocne impresje”

v     Konkurs z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

Zbiory biblioteki s± obsługiwane komuterowo

Kontynuujemy współpracę z Powiatow± i Miejsk± Bibliotek± Publiczn± oraz z Muzeum Regionalnym, uczestnicz±c w lekcjach bibliotecznych, wieczorach poezji, warsztatach poetyckich i regionalnych a także zwiedzaj±c wystawy.
Biblioteka, jako szkolne centrum informacji, wyposażona jest w komputer z zainstalowanym programem MOL Optivum, przystosowanym do kompleksowej obsługi czytelników. W czytelni znajduje się osiem stanowisk komputerowych, z możliwosci± korzystania z Internetu. Biblioteka posiada również kserokopiarkę, ułatwiaj±c± pracę nauczycielom. Dysponujemy bogatym, systematycznie uzupełnianym księgozbiorem. Cennym zródłem informacji s± też czasopisma i oczywiscie Internet. Oprócz ksi±żek i czasopism biblioteka gromadzi dokumenty elektroniczne, oraz filmy dydaktyczne na kasetach video i DVD.
 

W bibliotece pracuj± panie: Grażyna Miller i Marzena Jaruga.


więcej zdjęć


do góry    


Copyright © 2002-2020 ZSP nr 1 w Opocznie
WebMaster: gajewskaa1@wp.pl w razie błędów proszę o informacje